Completed

Bingbee

Web Design, 13 Jul 2019

Sản thương mại điện tử Bingbee

Tích hợp các tính năng giỏ hàng, thanh toán, vận chuyển

Cho phép các đối tác đăng sản phẩm và tạo gian hàng riêng

Admin

Web có đầy đủ các tính năng của một sản thương mại điện tử như Shopee tuy nhiên giao diện còn nhiều hạn về cũng như tính năng.

Anna Digital