Completed

Cửa hàng thời trang

Web Design, 25 May 2021

Tạo web thương mại điện tử, kinh doanh quần áo thời trang

Tích hợp tính năng giỏ hàng, thanh toán

Liên kế với đơn vị vẩn chuyển, tự đồng tính phí ship

Tích hợp thanh toán online, Momo, Bank, ...

Client

Khá

Web dễ quản trị, bố cục tốt, tuy nhiên màu sắc chưa bắt mắt.
Khách hàng Anna Digital